Skip to main content

Agenda Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 20 mei 2019 Aanvang 19.30 uur. Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, 7101 CV  Winterswijk.

Agenda:

1      Opening door de voorzitter

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Verslag van de ledenvergadering van 22 oktober 2018

4.     Verslag van de commissies:
– Jeugd
– Recreanten
– Technische zaken
– PR & Sponsoring
– Financiën

5.     Bestuursverkiezing
– Aftredend penningmeester Hans Abbink.
– Voorstel benoeming tot penningmeester Frans Derksen met ingang van 21 mei 2019.

6.     Jubilarissen

25 jaar lid:
Margriet Broens-Eerden; Mariel Frerichs-Vis; Fransien van Keulen; Willian Mentink; Thea te Selle; Gerrie Steenhuizen; Ans Udo; Truus Hesselink

Jubilaris 40 jaar lid:
Coen Beijers

Jubilaris 50 jaar lid:
Ineke Beijers

7.     Afscheid Sandra Beijers

8.     Bestuurlijke herstructurering, stand van zaken

9.     Voortgang OFO traject

10.   Rondvraag

11.   Sluiting

Terug

Delen