Lidmaatschap

Aanmelden van nieuwe leden kan schriftelijk of per mail worden gedaan bij Wim Navis / ledenadministratie@wivoc.nl

Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier, kijk op de pagina Lid worden

De praktische uitvoering van artikel 9, lid 2 van de Statuten geschiedt door de ledenadministratie. Afmeldingen moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij Wim Navis / ledenadministratie@wivoc.nl vóór 1 juli.