Contributie

De tarieven van de contributie voor het seizoen 2017-2018 luiden zoals die in de Algemene Leden Vergadering van 6 november 2017 zijn vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de bedragen voor de verschillende categorieën die dit seizoen verschuldigd zijn, weergegeven:

CategorieBedrag
A-jeugd€ 155,50
B-jeugd€ 147,25
C-jeugd€ 139,00
D-jeugd€ 130,75
E-jeugd€ 114,25
F-jeugd€ 114,25
Senior€ 229,75
Recreant€ 147,25
Verenigingslid€ 30,00
Donateur€ 15,00 (minimum)

 

Inning contributie

In onderstaand overzicht zijn de bedragen en de betaaltermijnen opgenomen van de automatische incasso.

Categorie1ste termijn2e termijn3e termijn4e termijnTotaal
Datum van inning6-9-20178-11-20173-1-20187-3-2018
Jeugd A€ 35,63€ 35,63€ 42,12€ 42,12€ 155,50
Jeugd B€ 33,75€ 33,75€ 39,87€ 39,88€ 147,25
Jeugd C€ 31,88€ 31,88€ 37,62€ 37,62€ 139,00
Jeugd D€ 30,00€ 30,00€ 35,37€ 35,38€ 130,75
Jeugd E€ 26,25€ 26,25€ 30,87€ 30,88€ 114,25
Jeugd F€ 26,25€ 26,25€ 30,87€ 30,88€ 114,25
Senioren€ 52,50€ 52,50€ 62,37€ 62,38€ 229,75
Recreant€ 33,75€ 33,75€ 39,87€ 39,88€ 147,25
Verenigingslid€ 30,00€ 30,00
Donateur (minimum)€ 15,00€ 15,00

Leden die hun contributie niet door middel van automatische incasso betalen, ontvangen aan het begin van het seizoen de contributienota.