Skip to main content

Veilig Sportklimaat

Een Veilige Sportklimaat ja, maar hoe?

Naast het feit dat onze vereniging beschikt over een VertrouwensContactPersoon (VCP) wordt door het bestuur er ook op aangedrongen dat bij het aanstellen van “nieuwe” trainers en trainsters een Verklaring Omtrent Gedrag, afgekort VOG, kan worden getoond. Indien een trainer deze niet heeft zal er wel een aangevraagd moeten worden. Deze VOG wordt verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor is een korte procedure nodig welke gevolgd dient te worden waarbij ons secretariaat behulpzaam kan zijn. De aanvraag neemt ca.6 tot 8 weken in beslag.

Hiermee dekt de vereniging zich in zekere mate in doordat een VOG aangeeft dat er geen strafbaar gepleegde feiten bekend zijn bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een VOG zal nooit een waterdichte garantie zijn voor het gedrag van trainers en/ of trainsters in de richting van spelers en speelsters in de toekomst.

Mocht iemand binnen onze vereniging zich toch onheus bejegend voelen (in welke vorm dan ook) is de VCP een mogelijkheid waar dit kenbaar gemaakt kan worden.

Bovenstaande heeft meestal te maken met wat in de zaal plaats kan vinden maar er is nog meer dan alleen de zaal. Dit is de directe omgeving van de sporthal of zaal. Dit ligt dan wel buiten het gezichtsveld van de meeste mensen maar ook hier draagt en neemt het bestuur van Skopein Wivoc haar verantwoordelijkheid. Zodra hier ongepast gedrag getoond wordt verzoeken wij de leden hier melding van te maken zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Met behulp van eventuele camerabeelden, welke bijv. In de parkeergarage van de sport- en turnhal continu gemaakt worden, kunnen de daders met behulp van de politie worden opgepakt.

Onze gedragscodes kunt u hier vinden.

Een veilige sportomgeving gunnen we natuurlijk iedereen, maar dit kan het bestuur niet alleen!

Wordt lid van Wivoc!

Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?

Lid worden