Skip to main content

Privacybeleid

Privacyverklaring

Volleybalvereniging Skopein WIVOC, gevestigd te WINTERSWIJK (Postbus 469, 7100 AL  WINTERSWIJK), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: http://www.wivoc.nl
Adres: Postbus 469 7100 AL WINTERSWIJK
Ledenadministratie, telefoon: 0543-514867

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volleybalvereniging Skopein WIVOC verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voorletters, voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres, e-mailadres van de ouders/verzorgers indien opgegeven
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@wivoc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volleybalvereniging Skopein WIVOC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–   Het innen van de contributie
–   Verzenden van onze nieuwsbrief
–   U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze administratie up-to-date te houden

Geautomatiseerde besluitvorming

Volleybalvereniging Skopein WIVOC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybalvereniging Skopein WIVOC) tussen zit. Volleybalvereniging Skopein WIVOC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: in een beveiligde omgeving: Sportlink voor de Bonds- (Nevobo) en verenigingsledenadministratie. In een beveiligde omgeving: Excel voor inning van de contributie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volleybalvereniging Skopein WIVOC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–   Voor-, roep- en achternaam    Tot einde lidmaatschap
–   Geslacht                                       Tot einde lidmaatschap
–   Geboortedatum                          Tot einde lidmaatschap
–   Adresgegevens                           Tot einde lidmaatschap
–   Telefoonnummer                      Tot einde lidmaatschap
–   E-mailadres                                Tot einde lidmaatschap
–   Bankrekeningnummer             Tot einde lidmaatschap

Voor financiële gegevens geldt de wettelijke termijn van zeven jaar. De gegevens worden onpersoonlijk gemaakt.

In de Bonds (Nevobo) ledenadministratie (Sportlink) worden de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) opgeslagen tot het einde van het jaar waarin het lid zich heeft afgemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volleybalvereniging Skopein WIVOC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volleybalvereniging Skopein WIVOC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volleybalvereniging Skopein WIVOC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@wivoc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Volleybalvereniging Skopein WIVOC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volleybalvereniging Skopein WIVOC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze ledenadministratie: ledenadministratie@wivoc.nl.

Wordt lid van Wivoc!

Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?

Lid worden