Coronamaatregelen

Elke vereniging en iedere sporter krijgt er dagelijks mee te maken, direct of indirect, het coronavirus (COVID-19). Dit vraagt veel van ons allemaal en zeker ook extra maatregelen. Naast de protocollen welke reeds door de Nevobo verstrekt zijn hebben wij voor onze sport- en turnhal met ons Corona-team ook de nodige regels opgesteld. Door op onderstaande link te klikken kunt U ze rustig lezen en passende voorzorgsmaatregelen treffen als U bij ons komt spelen of fluiten.

Wij hebben er alles aangedaan om voor spelers en officials een veilige en gezonde sportomgeving aan te bieden, maar mocht U nog tips of suggesties hebben stuurt U dan een mail naar secretaris@wivoc.nl want ook wij hebben niet alle kennis in huis. Ondanks alles hopen wij dat ook U een leuke en sportieve wedstrijd gaat beleven in onze sport- en turnhal.

Document: Coronamaatregelen

Meld een mogelijke corona besmetting

Ervaar je klachten en heb je je aangemeld voor een corona-test? Laat het ons ook even weten. Mocht de testuitslag positief blijken, dan kunnen wij direct actie ondernemen.

Publiek tijdens de wedstrijden

Natuurlijk zien wij graag dat onze tribunes vol zitten met enthousiaste mensen, zowel van de gasten als van onze teams. Helaas zal dat momenteel niet gaan. De protocollen (Gemeente Winterswijk, NeVoBo, NOC*NSF) zijn hier allemaal redelijk eensgezind in. Maar ook wij als bestuur hebben en nemen onze verantwoordelijkheid in deze. In de sport- en turnhal beschikken wij over maximaal 40 inzetbare zitplaatsen.
Deze willen wij zo goed mogelijk benutten. Dit kan alleen met Uw welwillende medewerking!!!

Hieronder vindt u de richtlijnen welke vanaf 18 september 2020 van kracht zijn.

Document: Publiek