Skip to main content

Ruben Kruisselbrink vrijwilliger van het jaar 2018.

Op een goed bezochte vrijwilligersmiddag afgelopen zondag bij Skopein bestond er voor het eerst de mogelijkheid om “De vrijwilliger van het jaar” te kiezen. Of deze verkiezing mensen heeft gestimuleerd om ook te komen is niet helemaal duidelijk maar als bestuur is men tevreden over de opkomst van ca. 50 vrijwilligers. Uiteraard werden de aanwezigen door het bestuur bedankt voor de vele uren welke besteed worden aan de vereniging. Duidelijk zichtbaar is dat er veel mooie projecten van de grond komen waar alle leden dan weer hun voordeel uit kunnen halen. Hieronder een kort overzicht van deze projecten:

* OFO-project (hier werken ca. 15 vrijwilligers aan, en gisteren konden er een aantal namen aan toegevoegd worden.)

* Aandacht voor het jeugdvolleybal in de breedste zin van het woord. (School, extra trainingen, start-to-volleybal etc.)

* Herstructurering van de vereniging als organisatie.

* Beachseizoen 2019 wat eraan zit te komen.

Naast deze extra projecten zorgen er natuurlijk veel vrijwilligers voor dat de reguliere zaken blijven doorgaan. Denk hierbij aan de trainingen, wedstrijden, taken binnen de diverse commissies etc. Na de bedankwoorden gingen de aanwezigen allemaal druk bezig met het invullen van het stembiljet. Iedereen kon 3 namen noteren van de aanwezige vrijwilligers op het stembiljet met de toekenning van 1, 2 of 3 punten. Om 16.00 uur werd de “stembus” door secretaris Monique ten Hoeve meegenomen om de uitgebrachte stemmen (punten) te tellen. Goed was om te zien dat er zeer divers werd gestemd. Dit betekent dat alle vrijwilligers toch worden herkend en gekend door de collega vrijwilligers.

Om 16.15 uur werd de uitslag bekend gemaakt.

1. Ruben Kruisselbrink met 39 punten

2. Nicole te Winkel – Woordes 29 punten.

3. Robert Leukenhaus met 28 punten.

Naast de Oorkonden ontving Ruben uit handen van de voorzitter ook een bon te besteden voor een Tapas-avondje bij onze hoofdsponsor.

Rond de klok van 18.00 uur werd de gezellige middag afgesloten en ging iedereen wel tevreden naar huis (of samen nog ergens iets eten.)

Terug

Delen