Skip to main content

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 21 juni 2021

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 21 juni 2021

Aanvang 19.30 uur

Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, 7101 CV  Winterswijk
(de locatie kan afhankelijk van Corona maatregelen nog wijzigen)

Vanwege Corona s.v.p. graag vooraf aanmelden op
secretaris@wivoc.nl

         Agenda:

 1.Opening door de voorzitter
   
 2.Statutenwijziging (zie bijlage)
Conform de huidige statuten kan tot wijziging van de statuten slechts worden besloten door een algemene leden vergadering waar tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het hiervoor genoemde quorum was op de ALV van vandaag, 7 juni 2021 niet aanwezig, daarom wordt een nieuwe algemene leden vergadering uitgeschreven op 21 juni 2021 waar de statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Bijlage: Concept statuten
   
 3.Sluiting
Terug

Delen