Skip to main content

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 30 mei 2022

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 30 mei 2022

Aanvang 19.30 uur

Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, 7101 CV Winterswijk

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de ledenvergadering van 15 november 2021 (staat op onze site)

4. Terugblik seizoen 2021/2022

5. Verslag commissies

6. Vertrouwenspersoon

7. Vacature penningmeester

8. Jubilaris 25 jaar lid Kim Klaver

9. Rondvraag

10. Sluiting

Terug

Delen