Skip to main content

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 7 juni 2021

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 7 juni 2021

Aanvang 19.30 uur

Kantine FC Winterswijk, Jasperweg 5, 7103 AV  Winterswijk
(de locatie kan afhankelijk van Corona maatregelen nog wijzigen)

Vanwege Corona s.v.p. graag vooraf aanmelden op
secretaris@wivoc.nl

  Agenda:

1.Opening door de voorzitter
  
2.Mededelingen en ingekomen stukken
  
3.Verslag van de gecombineerde ledenvergadering van 20 mei 2020 (niet doorgegaan vanwege Corona) en 26 oktober 2020 (zie onze site)
  
4.Terugblik seizoen 2020/2021
  
5.Vooruitblik seizoen 2021/2022
  
6.Vacatures
TC
Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Penningmeester
Voorzitter
  
7.Financiën
  
8.Statutenwijziging (zie bijlage)
Conform de huidige statuten kan tot wijziging van de statuten slechts worden besloten door een algemene leden vergadering waar tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Als het genoemde quorum niet aanwezig is, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering waar de statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Het bestuur wil de leden alvast informeren dat in het geval het vereiste quorum op de vergadering van 7 juni 2021 niet aanwezig is de volgende algemene leden vergadering zal worden uitgeschreven op maandag 21 juni 2021.

Bijlage:Concept statuten
  
9.Jubilaris 25 jaar lid
Ans Huisinga-de Groot
  
10.Rondvraag
  
11.Sluiting
Terug

Delen