Skip to main content

Wijziging locatie ALV

De locatie van de ALV van Skopein Wivoc op maandag 7 juni om 19.30 uur is gewijzigd, de ALV vindt plaats in de kantine van FC Winterswijk, adres Jaspersweg 5, 7103 AV Winterswijk.

Aanmelden kan tot 1,5 uur voor de vergadering bij de secretaris, secretaris@wivoc.nl

I.v.m. Corona graag de volgende zaken in acht nemen:

  • Bij het naar binnen gaan van de locatie draag je een mondkapje tot aan het moment dat je plaats neemt op een stoel.
  • Bij de deur ligt de presentielijst waarop je naam reeds vermeld staat als je je hebt aangemeld. Teken deze s.v.p. even af.
  • Op de bar staat koffie/thee klaar, dit kan je meenemen naar je stoel.
  • Wanneer je je stoel verlaat (bezoek toilet, einde vergadering) doe je het mondkapje weer voor totdat je terug bent op je stoel of buiten bent.
  • We houden geen pauze gedurende deze vergadering.

Graag tot maandag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,

Geert, Frans en Monique

Terug

Delen