Skip to main content

Functiebeschrijving bestuurslid penningmeester

Functiebeschrijving bestuurslid Penningmeester

Algemeen

Lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor alle lopende en toekomstige financiële zaken van de vereniging. Zijn/haar werkzaamheden worden jaarlijks gecontroleerd door een vanuit de ALV benoemde kas(controle) commissie.

Taken/verantwoordelijkheden

  • bijwonen bestuursvergadering 1 x per maand
  • verzorgen financiële administratie
  • opstellen (tussentijdse) financiële verantwoording t.b.v. ALV
  • opstellen jaarbegroting komend seizoen.
  • Beoordelen en betalen van inkomende facturen en declaraties.
  • Vaststellen trainersvergoedingen in overleg met rest van het bestuur.
  • Betalen trainersvergoedingen op aangeven van de Technische Commissie
  • Bewaken volledigheid contributie inning in overleg met de ledenadministratie. De daadwerkelijk voorbereiding en uitvoering van de periodieke inning gebeurt door de Ledenadministratie.
  • Opstellen en versturen van jaarlijkse facturen voor sponsoren en adverteerders

Tijdsinvestering geschat op gemiddeld 2  uur per week.

Wordt lid van Wivoc!

Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?

Lid worden