Skip to main content

Functiebeschrijving bestuurslid PR en Sponsoring

Functiebeschrijving bestuurslid PR en Sponsoring

Algemeen

Is als lid van het bestuur medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het door de leden vastgestelde beleid. Is in het bijzonder verantwoordelijk voor het op correcte wijze promoten van de vereniging door o.a. publiciteit in lokale- en regionale kranten en andere media (zowel intern als extern).

Is voorzitter van de PR&S-commissie welke bestaat uit:

 • Pr-commissie zoals deze momenteel binnen de vereniging aanwezig is.
 • Sponsorcommissie (commissie heeft nog 1 of 2 vacatures)

 

Taken/ verantwoordelijkheden ( samen met bovengenoemde commissies)

Public Relations:

 • Bijwonen bestuursvergadering 1 x per maand.
 • Opstellen van een overall Pr-plan.
 • Het binnen de vereniging zichtbaar maken wat het belang van een goede PR & Sponsorcommissie.
 • Het stimuleren binnen de vereniging tot het aanleveren van relevante informatie welke de naamsbekendheid bevorderen.
 • Het uitnodigen van de lokale- en eventueel regionale pers voor de thuiswedstrijden van de eerste teams en bij evenementen welke hiervoor in aanmerking komen.
 • Het organiseren van 3 of 4 commissievergaderingen voor Pr in samenwerking met Sponsorcommissie.
 • Daar waar nodig wordt geacht samen te werken met de commissie sponsoring

Sponsoring:

 • Bijwonen bestuursvergadering 1 x per maand.
 • Opstellen van een sponsorplan.
 • Het binnen de vereniging zichtbaar maken wat het belang van een goede PR & Sponsorcommissie.
 • Samen met de leden actief werven van sponsoren voor de vereniging, voor teams en voor activiteiten.
 • Het vastleggen van de gemaakte afspraken met sponsoren en/of adverteerders.
 • Het tijdig aan de penningmeester doorgeven van de gemaakte afspraken t.b.v. de facturering.
 • Het organiseren van 3 of 4 commissievergaderingen voor sponsoring in samenwerking met Pr-commissie.
 • Daar waar nodig wordt geacht samen te werken met de Pr-commissie
 • Het bewaken van de juiste teksten welke door sponsoren worden gebruikt. Deze mogen niet in strijd zijn met de wijze waarop de vereniging naar buiten toe wil treden.

 

Wordt lid van Wivoc!

Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?

Lid worden