Skip to main content

Uitnodiging Ledenvergadering 6 november

Op maandag 6 november zijn alle leden van Skopein Wivoc weer van harte welkom bij om Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 19.30 uur bij de hoofdsponsor, Servicetheater Skopein (Meddosestraat 4-8, Winterswijk).

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de ledenvergadering van 29 mei 2017
  (te vinden in het menu onder “Media”, Notulen ledenvergaderingen)
 4. Financiën:
  1. Jaarrekening 2016-2017
  2. Verslag van de kascontrolecommissie
  3. Decharge bestuur
  4. Benoeming kascontrolecommissie
  5. Begroting 2017-2018
  6. Familieregeling
  7. Splitsing verenigings- en bondscontributie
  8. Studentenregeling
 5. Visie, gesprek met de leden en hoe nu verder?
 6. Huldiging jubilaris
 7. Communicatie met de leden
 8. Bestuur:
  1. Aftreden voorzitter Geert Beijers (zie rooster van aftreden)
   Herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
   Functiebeschrijving Voorzitter
  2. Aftreden Robert Bekker, recreanten
   Herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
  3. PR & Sponsor commissie
   Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
   Functiebeschrijving PR & Sponsoring
  4. Jeugdzaken
   Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
   Functiebeschrijving Jeugdzaken
 9. Dossier Beach velden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Rooster van aftreden bestuur Volleybalvereniging Skopein Wivoc

t.b.v. ALV op 6 november 2017

Voorzitter2017, 2020, 2023
Jeugd2017, 2019, 2022
Recreanten2017, 2020, 2023
Technische zaken2018, 2021, 2024
Penningmeester2018, 2021, 2024
Secretaris2019, 2022, 2025
PR & Sponsoring2017, 2020, 2023
Terug

Delen