ALV


Agenda: Opening door de voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Verslag van de ledenvergadering van 20 mei 2019 Financiën: a. Jaarrekening 2018-2019 b. Verslag van de kascontrolecommissie c. Decharge bestuur d.…

Lees meer